hero2

یاد ایام

یاد ایام
ساخته شده در 1400/4/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

زنده نگه داشتن یاد استاد

به روزرسانی منظم آثار استاد بیانی در صفحات پادکست گیر

من پویا عسکری از طریق پادکست قصد دارم جلسات مثنوی خوانی استاد علی اصغر بیانی را از طریق نرم افزار های پادکست گیر منتشر کنم.من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند