hero2

https://patent-home.com/ideas/

https://patent-home.com/ideas/
ساخته شده در 1401/6/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

توی این صفحه می توانید ایده های افراد خلاق و با ذهن باز را بخرید یا با آنها همکاری کنید. وبسایت ما خدمات خرید و فروش ایده انجام میدهد. مراجعه کنندگان ما شرکت های نیازمند تکنولوژی و ایده و همچنین ایده پردازان هستند. همچنین مالکیت ایده ها به عنوان ثبت اختراع، نرم افزار و غیره انجام می پذیرد.

 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف آن است که افراد خلاق و مخترعان به شرکت ها و سرمایه گذاران لینک شوند تا ایده ها با حل مشکلات موجود، نهایتا به نتیجه و درآمد برسند.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند