hero2

روزنامه «پیام ما»

روزنامه «پیام ما»
ساخته شده در 1402/3/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

انتشار روزنامه «پیام ما» تلاشی برای روزنامه‌نگاری مستقل و تحقیقی در ایران است. ما خود را «رسانه توسعه پایدار» می‌دانیم.

 

داستان ما

روزنامه پیام‌ما از سال ۱۳۸۳ به عنوان رسانه‌ای محلی فعالیتش را در کرمان آغاز کرد. به پشتوانه این تجربه، روزنامه سراسری پیام ما از سال ۱۳۹۹ با تحریریه جدید و با اولویت دادن به محیط زیست، میراث فرهنگی، مسائل اجتماعی و شهری منتشر می‌شود. روزنامه‌نگاری مستقل و تحقیقی از تعهدات ما هستند. ما بر این باوریم فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به شمول اجتماعی و پایداری محیط زیستی به توسعه پایدار منجر نمی‌شود.

در «پیام ما» می‌کوشیم از سطح اول اخبار سیاسی فاصله بگیریم و توجه افکار عمومی را به سوژه‌های مغفول مانده در رسانه‌های جریان اصلی جلب کنیم.

پیام ما، صدای پیرامون است.

 

چرا حمایت از «پیام ما»؟

«پیام ما» حامی زندگی شایسته انسان‌ها در شهرها، روستاها، جوامع محلی و زیست موجودات زنده بر روی زمین است. ما از گزارش آنچه زندگی پایدار مردم سرزمین‌مان را تهدید می‌کند، چشم پوشی نمی‌کنیم. ما باور داریم این رسالت بدون حمایت و پشتوانه مردمی و بدون شفافیت و استقلال مالی هرگز محقق نخواهد شد.

با حمایت از «پیام ما» با هم گامی در راستای رسیدن به مدل مالی شفاف برای روزنامه‌نگاری مستقل در ایران برخواهیم داشت.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند