hero2

روزنامه «پیام ما»

روزنامه «پیام ما»
ساخته شده در 1402/3/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

«پیام ما» تلاشی برای روزنامه‌نگاری مستقل و تحقیقی در ایران است. ما خود را «رسانه توسعه پایدار» می‌دانیم.

 

داستان ما:

روزنامه پیام‌ما از سال ۱۳۸۳ در کرمان به عنوان رسانه‌ای محلی فعالیتش را آغاز کرد. به پشتوانه این تجربه، روزنامه سراسری پیام ما از سال ۱۳۹۹ با تحریریه جدید و با اولویت دادن به محیط زیست، میراث فرهنگی و مسائل اجتماعی و شهری منتشر می‌شود. روزنامه‌نگاری مستقل و تحقیقی از تعهدات ما هستند. در «پیام ما» باور داریم شرط توسعه پایدار این است که توسعه اقتصادی هرگز نمی‌تواند و نباید جدا از شمول اجتماعی و پایداری محیط زیستی باشد.

 ما می‌کوشیم از سطح اول اخبار سیاسی فاصله بگیریم تا توجه افکار عمومی را به سوژه‌های مغفول مانده در رسانه‌های جریان اصلی جلب کنیم و پاسخگویی را به نهادهای قدرت بیاوریم. 
 

پیام ما، صدای پیرامون است.

 

چرا از ما حمایت کنید؟
«پیام ما» حامی زندگی شایسته انسان‌ها در شهرها، روستاها، جوامع محلی و زیست موجودات زنده بر روی زمین است. ما از افشا کردن هرآنچه این زندگی را تهدید می‌کند نمی‌ترسیم. ما باور داریم این رسالت بدون حمایت و پشتوانه مردمی، و بدون شفافیت و استقلال مالی هرگز متحقق نخواهد شد.
با حمایت از «پیام ما» با هم گامی در راستای رسیدن به مدل مالی شفاف برای روزنامه‌نگاری مستقل در ایران برخواهیم داشت. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند