پدرام جمشیدی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من فقط یک تولید کننده موسیقی هستم، همین!


    چرا من در حامی باش هستم؟

    فکر می کنم دلیل این سوال رو با توجه به شرایط جامعه و فرهنگ و جایگاه هنر و هنرمند در کشورمون، همه ما می دونیم :)

درحال بارگذاری صفحه...