شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  ادمین pemo shop هستم 

  یوسی میفروشم

  چرا من در حامی باش هستم؟

  پول خرید گوشی هوشمند ندارم

   گوشیم قدیمیه بدرد نمیخوره 

درحال بارگذاری صفحه...