شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من حمیدرضا رنجبر هستم کسی که دلش میخواهد کتاب بخواند شعر بگوید و حرف بزند چونکه فکر میکنم اینطور تحمل جهان راحت تر است


    چرا من در حامی باش هستم؟

    من فکر میکنم پادکست مثل بساط دستفروشان خیابانی است .شبها بساط میکنند یکی لباس میفروشد یکی کتاب یکی بدلی جات یکی هم مینوازد چشمشان به دست عابرانیست که چشمشان یکی از چیزهای بساطشان را بگیرد چراغشان را روشن کند.من هم در بازار شعر و ترانه دنبال جنس خوب میگردم تا برایتان بساط کنم دنبال کتاب خوب میگردم تا برایتان بساط کنم تا چراغی روشن کنید.هرچراغی که روشن میکنید نور ان و حس خوبش میرسد بدست انهایی که در این اسمان حتی یک ستاره ندارند.

    منافع این پادکست به صورت کامل در اختیار افراد نیازمند و سازمانهای حمایتی قرار خواهد گرفت

درحال بارگذاری صفحه...