hero2

پسری تنها و دلشکسته

پسری تنها و دلشکسته
ساخته شده در 1398/10/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یک شکست خورده ی واقعی . که از عرش رسید به فرش

نمیخواهم ناله کنم ، اما حقیقت را نمیشود انکار کرد .

این صفحه را ساختم تا با حمایت شما دوستان ، اشتباهاتم را جبران کنم و یک زندگی جدید بسازم

هر چند میدوانم در ایران کسی نه حمایت میکنه نه حمایت میشه

انگاری ما به دنیا آمدیم که فقط عذاب بکشیم  من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند