شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  یک شکست خورده ی واقعی . که از عرش رسید به فرش

  نمیخواهم ناله کنم ، اما حقیقت را نمیشود انکار کرد .

  این صفحه را ساختم تا با حمایت شما دوستان ، اشتباهاتم را جبران کنم و یک زندگی جدید بسازم

  هر چند میدوانم در ایران کسی نه حمایت میکنه نه حمایت میشه

  انگاری ما به دنیا آمدیم که فقط عذاب بکشیم  درحال بارگذاری صفحه...