شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    خب تا اینجا که اومدی حتما فهمیدی که پیکل میمم😏🙄

    و از اسمم معلومه که میم میسازم😂🙃

    چرا من در حامی باش هستم؟

    نمیدونم. داشتم همینجور میچرخیدم سایتو دیدم😁

درحال بارگذاری صفحه...