شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  اتاقک محوریت داستانی داره  که به صورت ۲ هفته ۱ بار منتشر میشه ، داستان هایی می نویسیم  از عشق،خشم،نفرت، ترس 

  از نظر من  ترسیدن یکی از لذت بخش ترین حالات این دنیاس


  چرا من در حامی باش هستم؟

  هدف از این کار اینه که روز به روز کیفیت و تجهیزات رو ارتقا بدیم 

  و لطف شما به ما  باعث میشه که با انرژی و قوی تر به کارمون ادامه بدیم 

درحال بارگذاری صفحه...