hero2

پادوک؛ پادکست کتابخوانی

پادوک؛ پادکست کتابخوانی
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست پادوک حاصل همکاری و همیاری سه نفر است که فارغ از دیگر دغدغه‌های خود دوست دارند که در حوزه‌ی تخصص و علاقه خود کاری انجام دهند که برای شنونده‌ها و مخاطبانش مفید و سرگرم‌کننده باشد. ما خواندن داستان و ارائه متفاوت آن را در کنار معرفی کتاب و نویسنده‌ها، کاری می‌دانیم که می‌تواند مخاطب را به داستان و کتاب علاقمند کند، و ذره‌ای به پیشرفت فرهنگی جامعه بیفزاید.


چرا من در حامی باش هستم؟

ما برحسب علاقه کاری را شروع کرده و با عشق آن را ساخته‌ایم و در هزینه کردن برای بهبود کارمان دریغ نمی‌کنیم. اما حمایت شما دوستانی که ما را می‌شنوید باعث پشتگرمی و محکم‌تر قدم برداشتن در راهی است که شروع کرده‌ایم و این حمایت‌ها صرف بهبود کیفیت تولیدی چه از نظر فنی و چه از نظر محتوایی خواهد بود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند