hero2

نشریه بوطیقا

نشریه بوطیقا
ساخته شده در 1401/1/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

 

نشریه بوطیقا، شامل گاهنامه ادبی بوطیقا و پادکست شنیداری بوطیقا است که توسط دانشجویان ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان منتشر میشود. این نشریه بر آن است با انتشار آثار ادبی و هنری دانشجویان، عکاسان به نام و نویسندگان کمتر شناخته شده، به زبان های فارسی،کردی و انگلیسی،  پلی ارتباطی میان مولفان و خوانندگان باشد و ارتباط میان جامعه درون دانشگاهی و برون دانشگاهی را بیشتر از پیش قوت دهد و فضا را برای عرصه ای چند صدایی فراهم کند.

فعالیت‌های بوطیقا مستقل بوده و سعی داشته از انسان‌هایی که فعالیت‌های مستقل انجام می‌دهند هم حمایت کنه. حمایت شما میتونه این نشریه رو زنده نگه داره و بهش قوت ببخشه.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند