hero2

پوریا یوسفی

پوریا یوسفی
ساخته شده در 1399/12/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


پوریا یوسفی خواننده سبک پاپ


چرا من در حامی باش هستم؟


به دلیل مشکلات مالی چند ماه توانایی ساخت موزیک جدید را ندارم.لطفا با حمایت هایتان موجب این شوید ک کارهای بیشتری از من شنیده شود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند