hero2

پادکست پُرز | Porz Podcast

پادکست پُرز | Porz Podcast
ساخته شده در 1400/11/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من:

مهدی صائبی، فیلمساز، نویسنده.

.

پُرز

درباره چیزهایی(در هنر و ادبیات) که بابتشون از درون جیغ می زنم، صحبت می کنم. چیزهایی که نمی گذارند سر جامون بنشینیم. یعنی اول نمی گذارند من سرِ جام بنشینم، بعد هم احتمالا نوبت شماست.

.

حمایت:

اگر گوش دادن پُرز کاری کرده که شما هم جیغ بزنید، بلند بشید و حس کنید از یک چیزی/ یک جایی/ یک کسی خبردار شدید که حس تون رو عوض کرده، و تا اینجا اومدید که توضیحاتی رو بخونید، همین کافیه.

.

رؤیا:

بعد از چند کتاب چاپ شده و چندین کتاب چاپ نشده و تحقیق نیمه کاره، شاید بشه توی این مدیوم(پادکست)، بی واسطه به مخاطب نتیجه این تحقیق ها رو گفت. شاید حتی بشه درباره کتابهام که چند سال میشه منتظر چاپ هستند حرف زد، تا حداقل نتیجه مدت ها وقت گذاشتن شنیده بشه. شاید بشه برای تموم کردن فیلمهام کمپین حمایتی موفق اینجا داشت. همه اینها، فعلا، با حمایت از پادکست پُرز شروع می شوند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند