hero2

Pottercast

Pottercast
ساخته شده در 1399/10/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام 

من یک گوینده کتاب صوتی هستم که کتاب های صوتی هری پاتر رو منتشر میکنم.


چرا من در حامی باش هستم؟

همان طور که واضح است.

برای ضبط افراد به تجهیزاتی مناسب نیاز دارند و من هم از این قائده مستثنی نیستم.

هدف من بالا بردن بیشتر کیفیت و تعداد کتاب های صوتی است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند