شبکه‌های اجتماعی

درباره من:  • روزها گر رفت ، گو رو ، باک نیست

    تو بمان ، ای آنک چون تو پاک نیست

    مولوی » مثنوی معنوی

درحال بارگذاری صفحه...