شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  دانشجوی روزانه مهندسی شیمی


  چرا من در حامی باش هستم؟

  راستش خواستم بدونم که الکی وقتم هدر نمی دم لااقل چندر غاز ته جیبم جمع بشه که حداقل برای تاکسی جلوی هر عام خاصی دستم دراز نکنم.


  روزها گر رفت ، گو رو ، باک نیست

  تو بمان ، ای آنک چون تو پاک نیست

  مولوی » مثنوی معنوی

درحال بارگذاری صفحه...