hero2

درسگفتار فلسفی پراکسیس

درسگفتار فلسفی پراکسیس
ساخته شده در 1399/9/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من مجید حیدری دانش آموخته فلسفه هنر هستم و در یک سری پادکست به نام پراکسیس سعی می‌کنم مخاطب را با مفهوم «خود» نزد فیلسوفان و متفکران جدی آشنا کنم. در هر قسمت نقل قول کوتاهی از یک فيلسوف می‌آورم و سعی می‌کنم آن نقل قول کوتاه درباره خود را توضیح دهم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند