hero2

درسگفتار فلسفی پراکسیس

درسگفتار فلسفی پراکسیس
ساخته شده در 1401/11/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من مجید حیدری هست و سعی می‌کنم آنچه از کتاب‌ها و منابع مختلف در زمینه فلسفه و هنر می‌آموزم را با دیگران به اشتراک بگذارم. در فصل اول پادکست پراکسیس مروری داشتم بر نظر فیلسوفان مختلف درباره «خود»/ اما پس از آن درسگفتارهای کلاسی و یا قطعات ادبی که می‌نویسم را به اشتراک می‌گذارم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند