خب برای کمک به من که بتونم یه دسته xbox one بخرم❤

سگ های گرسنه هرگز وفادار نیستند!

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    خب من برای خرید دسته xbox one در حال فعالیت هستم


    چرا من در حامی باش هستم؟

    حامی باش میتونه به من در خرید دسته xbox one کمک کنه

درحال بارگذاری صفحه...