hero2

Psi Podcast | پادکست سای

Psi Podcast | پادکست سای
ساخته شده در 1398/8/05
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

150,000 تومان - معرفی‌حامی‌در‌پیج‌اینستاگرام

پیج شما در استوری اینستاگرام سای‌پادکست با آی‌دی psipodcast به عنوان حامی معرفی میشود و پس از اتمام مدت استوری در بخش highlightهای پروفایل ذخیره میشود که به طور دائمی در دیدرس بازدید کنندگان باشد.


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - معرفی‌حامی‌در‌پادکست

در شروع قسمت بعدی از سای‌پادکست نام شما به عنوان حامی سخاوتمند این پادکست ذکر می‌شود.


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - معرفی‌حامی‌در‌وبسایت

نام و مشخصات ارتباطی شما (مثلا آدرس اینستاگرام) به عنوان حامی به صورت دائمی در وبسایت پادکست سای ثبت می‌شود.


تعداد بی نهایت