hero2

Psychology

Psychology
ساخته شده در 1399/9/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی میکنم؟ 

ما در راستای توسعه بهداشت روان فعالیت میکنیم.تیم ما با انتشار مقاله، و تولید محتوا های اجتماعی این بستر را فراهم میکند، که افراد به راحتی بتوانند با اگاهی و دانش سلامت روان خودشان را افزایش دهند.. 


چرا من در حامی باش هستم؟

ما به حمایت و پشتیبانی شما نیاز داریم

چراکه، حمایت میتواند سطح کیفی و علمی یک جامعه را افزایش دهد.. 

ما در سبب این هستیم که با شما بمانیم. 💚

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند