hero2

پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد
ساخته شده در 1400/10/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

 محمد مهرگان هستم، روای پادکست سایکوپاد

شما در  پادکست من به اطلاعاتی تخصصی، علمی و کاربردی، در حوزه روانشناسی و خودشناسی گوش می کنید

پادکست سایکوپاد مجموعه ای از تلنگرهاست برای بیداری روان 

حامی بیداری باشید

محمد مهرگان

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند