hero2

پادکست راهبر

پادکست راهبر
ساخته شده در 1400/1/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

موضوع‌های پادکست راهبر در زمینه‌ی کار و محیط‌کار هست. در هر قسمت ما درباره‌ی یک موضوع که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر روی شیوه و کیفیت کار اثر می‌گذارند صحبت ‌می‌کنیم. این صحبت یا تنها از سمت میزبان‌های پادکست یا در گفتگو با مهمان‌های گوناگون برگزار و تهیه می‌شه. تلاش در پادکست راهبر رفتن به سمتی هست که در اون بیشتر به موضوع‌های روزی پرداخته بشه که در نگاه نخست شاید کمتر به پیوندشون با محیط‌کار بشه پی برد، اما با صحبت دربارشون می‌شه خیلی از مشکل‌های در ظاهر ساده ر بهبود بخشید یا حتا درست کرد. 

چرا من در حامی باش هستم؟

شما با کمک به پادکست راهبر به ما در تولید برنامه‌های حرفه‌ای‌ و دقیق‌تر کمک می‌کنید. این پادکست یک پروژه‌ی شخصی و جانبی هست و وابستگی پولی نداره و‌ از نهادی بودجه‌ای دریافت نمی‌کنه. با کمک مالی به پادکست، می‌تونید به ما در به کار گرفتن افراد و تخصص‌های گوناگون، در راستای تولید برنامه‌ و موضوع‌های ژرف‌تر، کمک کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند