hero2

رد پای مهربانی

رد پای مهربانی
ساخته شده در 1399/2/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

مدیر دبستان دولتی منطقه ای محروم در غرب استان تهران- شهر قدس (قلعه حسن خان) هستم 


چرا من در حامی باش هستم؟

من مدیر مدرسه دولتی هستم،در منطقه ای محروم و نیازمند یاری به دانش اموزان بی بضاعت و مشتاق تحصیل که از نزدیک با ان ها در ارتباطم 

برای کمک به بهبود کیفیت اموزش حضوری و مجازی بازماندگان از تحصیل ،تنها چیزی که می ماند رد پای مهربانی و انسانیت ما در جهان و هستی است . زندگی ادامه دارد ...

دنیا را  به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم 

خدا در لحظه لحظه زندگی ما بینا و شنوا است

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند