hero2

مجله اینترنتی رادیکال

مجله اینترنتی رادیکال
ساخته شده در 1401/4/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

رادیکال یک مجله اینترنتی رایگان و آزاد، در حوزه‌های اقتصاد، فلسفه و تاریخ است که سعی دارد به رویدادهای مرتبط با این موضوعات با دیدی جدید و چالشی نگاه کند.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند