hero2

پادکست رادیو مردم نگار

پادکست رادیو مردم نگار
ساخته شده در 1402/8/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

در هر قسمت از پادکست رادیو مردم­ نگار، روایتی از یک زندگی را می شنویم. زندگی در تقاطع جنسیت و تبعیض. قصه آدمایی که همه جا هستند، ولی چیز زیادی درموردشان نمی دانیم. یا اطلاعات ما از طریق بازنمایی های رسانه ای و کلیشه های فرهنگی ساخته شده­ اند که با واقعیت فاصله زیادی دارند. اینجا و در این فصل بخشی از روایت های دست اول و بی واسطه ی این آدم های معمولی را می­شنویم. 

 

چرا من در حامی باش هستم؟

ساخت پادکست باکیفیت به لحاظ محتوایی و اجرایی دارای هزینه های متعدد است. این پادکست در فصل اول با هزینه شخصی تولید شده و نویسندگان نیز به صورت داوطلبانه با پادکست همکاری کرده اند. از آنجا که هزینه های تولید محتوای رسانه ای هر روز رو به افزایش است، کمک مالی مخاطبان هر چند هم اندک، تداوم تولید این پادکست را ممکن می سازد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند