hero2

پادکست رادیو مردم نگار

پادکست رادیو مردم نگار
ساخته شده در 1400/6/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

در هر قسمت از پادکست رادیو مردم­ نگار، روایت کوتاهی را می شنویم که گزیده ­ای از یک پژوهش مردمنگارانه است؛ یعنی در طولانی مدت و با تمرکز بر یک میدان مشخص تحقیق نوشته شده است. این روایت ها را به صورت جستارهای مردمنگارانه و  با صدای خود پژوهشگر ارائه می شوند. فصل اول رادیو مردم­نگار، در رابطه با زندگی در حاشیه هاست. منظور از حاشیه فقط زندگی کردن بیرون از کالبد مادی شهرها و اسکان غیر رسمی نیست، بلکه منظور زیستن در حاشیه ی بسیاری از چیزهاست؛ پول، قدرت، و بازنمایی. قصه آدمایی که همه جا هستند، ولی چیز زیادی درموردشان نمی دانیم. یا اطلاعات ما از طریق بازنمایی های رسانه ای و کلیشه های فرهنگی ساخته شده­ اند که با واقعیت فاصله زیادی دارند. اینجا و در این فصل بخشی از روایت های دست اول و بی واسطه ی این آدم های معمولی را می­شنویم. 


چرا من در حامی باش هستم؟

ساخت پادکست باکیفیت به لحاظ محتوایی و اجرایی دارای هزینه های متعدد است. این پادکست در فصل اول با هزینه شخصی تولید شده و نویسندگان نیز به صورت داوطلبانه با پادکست همکاری کرده اند. از آنجا که هزینه های تولید محتوای رسانه ای هر روز رو به افزایش است، کمک مالی مخاطبان هر چند هم اندک، تداوم تولید این پادکست را ممکن می سازد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند