hero2

رادیو زی

رادیو زی
ساخته شده در 1402/8/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

رادیو زی، فضاییه برای گفتن از تجربیات زیسته از زبان زن‌ها. زن‌هایی که فارغ از محل زندگی و شغل و اسم و رسم، تجربیات ارزشمندی برای بازگویی دارن و تعریف شکست و رضایت از لحظه و موفقیت رو از نو بازنویسی کردن. کسایی مثل من و تو، که فارغ از کلیشه‌های اجتماعی، گاهی خلاف موج شنا کردن و حالا از این مسیر پر حادثه، حرف‌های شنیدنی برای گفتن.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند