hero2

رادیو کیانمهر

رادیو کیانمهر
ساخته شده در 1402/12/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

کتاب یک باغ است٬ یک مزرعه٬ یک گنج٬ یک همراه٬ یک رفیق  یک مشاور ;
نه یک مشاور که چندین مشاور 

پاکبازی دل باخته به آموختن 🚀
به دنیا آمدم تا تخم عشق با سخن برافشانم 🌱
شناساننده نامک و نبشته 🕊️

حمایت از تیم دو نفره ما میتونه .٬
یک اشاره با نام مستعار لایک 
چند اشاره به تصویر نظر 
کمی سوخت مادی اما با اثر معنوی به رسم حمایت مالی باشد 

شما تاثیر گذارید و ایران عزیز ما تشنه آگاهی 
کوچک ترین حمایتت بزرگترین کمکه دوست من


 امیرعلی کیانمهر راوی و تولید کننده‌ی پادکست رادیو کیانمهر
 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند