hero2

رادیو کیانمهر

رادیو کیانمهر
ساخته شده در 1401/10/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

سلام من امیرعلی کیانمهر هستم راوی و تولید کننده‌ی پادکست رادیو کیانمهر

راستش همیشه دوست داشتم انسان تاثیرگذاری باشم حداقل در دایره نزدیکانم و معتقدم مانا ترین اثر هر انسان محبت و عشقی هست که خداوند مبدا وجود ما اراده کرده
و وجود پر مهر مادرم و آینده خواهر عزیز تر از جانم سبب و انگیزه گسترش دایره نزدیکانم به وسعت تمام پارسی زبانان در هر جایی که گوشی برای شنیدن هست از شنونده‌ی پر و پا قرص بودن به آوایی به رسایی صدای خودم باشم 

هدف من ٬ ما شدن در راه دل نشین اما پر پیچ و خم آگاهی بخشی حتی به وسعت یک نفر بیشتره 
این پادکست هدیه من به جویندگان راه آگاهی هست و شما هم می‌تونید در این هدیه شریک باشید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند