hero2

Radio Rise

Radio Rise
ساخته شده در 1402/9/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گاهی سراغ آآدم هایی میریم که در زیست حودشون صاحب سبکن و گاهی داستان یا نمایش صوتی تولید میکنیم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما دوست عزیز میتونه کمک شایانی به افزایش کیفیت پادکست کنه . این حمایت برد - برد هست رفیق !

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند