hero2

رادیوکااوس

رادیوکااوس
ساخته شده در 1401/7/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

رادیو کااوس برآیند همکاری چند دیوانه و شیفته‌ی ادبیات و هنر و فلسفه و فرهنگ است که در هر چیز به دنبال چیز دیگر هستند. ما کااوسی‌ها هر چیز را به هر چیز دیگر پیوند می‌زنیم. ما کااوسی‌ها بی‌نظمی را دوست داریم. ما عاشقان دیگ درهم‌جوش ایده‌ها و موضوع‌ها و اندیشه‌ها هستیم.
پادکست رادیوکااوس دریچه‌ای است از نگاه ما به موضوع‌هایی که دوست داریم و بر این باوریم که هیچ چیز زاینده‌تر و نوآورانه‌تر از ایده‌های درهم‌رفته و اندیشه‌های برهم‌افتاده نیست.
پس اگر به رادیو کااوس گوش می‌دهید، شما هم شیفته‌ي افسون برآشوبنده‌ی ادبیات و هنر و فلسفه و فرهنگ هستید. به جهان کااوس خوش آمدید.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند