hero2

حمایت مالی از رادیو چیستا

حمایت مالی از رادیو چیستا
ساخته شده در 1399/2/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رادیو چیستا، پادکستی است که به رابطه اسطوره و اندیشه پرداخته و مسائل پیچیده انتزاعی را به زبان ساده مطرح می‌کند. این پادکست یک رسانه مستقل است. این رسانه توسط سهراب مصاحبی تولید و منتشر می‌شود. رادیو چیستا برای همه رایگان است و تا پایان رایگان خواهد ماند.

چرا من در حامی باش هستم؟

تولید و انتشار هر رسانه، هزینه‌های مختلفی دارد. حمایت مالی از رادیو چیستا برای شما کاملاً داوطلبانه و ناشناس است، اما انجام آن به کیفیت بهتر تولید و انتشار این پادکست کمک خواهد کرد. حامی باش به عنوان بستری برای جذب حمایت مالی به این منظور انتخاب شده است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند