hero2

رادیو داستان

رادیو داستان
ساخته شده در 1403/1/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من بهنام درخشان هستم و در رادیو داستان، با خواندن قصه‌هایی بیشتر تاریخی، همراه با مخاطبان، از شنیدن کتاب، لذت می‌بریم و با زوایای کمتر شنیده شدن تاریخ کشورمان بیشتر آشنا می‌شویم.


چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما، این فرصت را به رادیو داستان می‌دهد تا به انتشار منظم و کیفیتی شایسته مخاطبان، دست پیدا کنیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند