hero2

رادیو داستان

رادیو داستان
ساخته شده در 1398/12/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پژمان ابوالقاسمی هستم؛ داستان‌های شنیدنی میخوانم و کتاب معرفی می‌کنم.

چرا من در حامی باش هستم؟

خواندن، ضبط و انتشار یک داستان صوتی مستلزم صرف وقت و هزینه است و داوم آن با مشارکت مخاطبان امکان پذیر است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند