شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من میلاد خرمی هستم و بعد از گذشت سالها فعالیت تحقیقی و پژوهشی در حوزه سینما ، موسیقی و فرهنگ و هنر ، از ابتدای سال جاری 1399 پروسه تولید و انتشار پادکست های رادیو عشق را آغاز نمودم .


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای استمرار در تولید و پیوستگی در حیات امور فرهنگی ، نیاز هست تا در حوزه ی اقتصادی ، حمایت مادی و معنوی صورت بگیره تا مراتب رشد مسیر کاری میسر گردد .

درحال بارگذاری صفحه...