hero2

پادکست فارسی رادیو هشتوبیست

پادکست فارسی رادیو هشتوبیست
ساخته شده در 1400/9/15
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من میلاد هستم و از اواسط سال 99 پادکست رادیو هشتوبیست رو استارت زدم.

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما از من و این پادکست می‌تونه برای ادامه برنامه‌هایی که توی ذهنم دارم کمک بزرگی باشه؛ جدا از اینکه به بهتر شدن کیفیت کار هم منجر میشه. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند