hero2

پادکست رادیو جمعه

پادکست رادیو جمعه
ساخته شده در 1402/8/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دربارۀ رادیو جمعه
«رادیو جمعه» پادکستی ست برای شنیدن صدای گذشته ها و روایت نوشنیده‌ها؛ از فرهنگ، تاریخ، هنر و هر چه و هر که از گیلان برآمده یا با گیلان در پیوند است.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

 «رادیو جمعه» پروژه‌ای خصوصی، مستقل و غیروابسته است. حامیان معنوی این پروژه تا امروز مخاطبینی دغدغه‌مند بوده‌اند که با همراهی و مهربانی‌ بی‌حدشان، ما را شنیده‌اند، روایت‌هامان را خوانده اند، و انگیزۀ ادامۀ مسیر شده اند.
حالا هم این‌جا برای ما امکانی تازه برای تداوم کیفی‌تر همان مسیر است. گام‌برداشتن در راهی که بدون «حامی» آسان نیست و هم‌قدم می‌خواهد...

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند