hero2

پادکست رادیو مدیر

پادکست رادیو مدیر
ساخته شده در 1401/7/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رادیو مدیر، پادکستی مرتبط با چالش‌های روزمره در فضای کسب  و کار است که می‌تواند برای کارکنان و مدیران هر سازمانی مفید واقع شود.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت‌های شما به هر میزانی می‌تونه برای ما انگیزه‌ای باشه که اپیزودهای بیشتری رو ضبط و منتشر کنیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند