hero2

رادیو پتک‌

رادیو پتک‌
ساخته شده در 1402/8/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

توسعه پادکست

حمایت‌ها از این پادکست صرف توسعه آن می‌شود.

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست رادیو‌پتک توسط گروهی روزنامه‌نگار مستقل اداره می‌شود. هدف این پادکست توسعه دانش اقتصادی مردم ‌‌تشریح وضعیت عمومی اقتصاد ایران و جهان است. 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

پادکست یک رسانه بدون حامی است. ما امیدواریم از طریق حمایت مردم ‌و شنوندگان بتوانیم خود را توسعه دهیم. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - مشاوره اقتصادی

در ازای حمایت های شما. امکان مشاوره. اقتصادی اختصاصی را فراهم می‌کنیم. 


تعداد بی نهایت