hero2

کانال راهبرد

کانال راهبرد
ساخته شده در 1399/6/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

امیرحسین خالقی ام و در مورد سیاست و اقتصاد می نویسم.

چرا من در حامی باش هستم؟

به نظرم تنها راه برای اینکه دریابیم ارزش واقعی محتواهای تولید شده چقدر است، اینست که بدانیم مخاطبان چقدر حاضرند برای استفاده از آنها هزینه کنند.  

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند