hero2

رامین تیموری

رامین تیموری
ساخته شده در 1400/10/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

به نام خدا 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

من می تونم با توجه حمایت هایی که ازم میشه بتونم در مسیر یادگیری حرفه خودم اونا رو بکار گیرم .

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند