hero2

Random Cast

Random Cast
ساخته شده در 1402/5/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید کتاب

بختوار کست یک پویش و جریان علمی و تفریحی برای علاقمندان به موضوعات رندوم و تصادفی اون هم به صورت کوتاه و مختصر و همه فهم ضمن ساده بودنشه!
با ما همراه باشید.

 

لذا دوستانی که تمایل دارند می توانند از این صفحه از ما حمایت مالی بکنند.

اگر دوست دارید پادکست های باکیفیت تر و راهبردی تری در موضوعات رندوم و تصادفی تولید و توزیع شود از جانب ما، به میزان دلخواه دستگیر ما باشید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند