hero2

Rap_Tok

Rap_Tok
ساخته شده در 1399/10/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

فعالیت در عرصه موسیقی رپ فارسی 


چرا من در حامی باش هستم؟

برای پیشرفت و حمایت چنل رپ تاک

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند