hero2

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی
ساخته شده در 1400/5/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رسول قنبری

مترجم حوزه اقتصاد سیاسی


چرا من در حامی باش هستم؟

هدف من ترجمه‌ی آثار کلاسیک این حوزه برای خوانندگان علاقمند ایرانی است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند