hero2

پادکست راسپینا

پادکست راسپینا
ساخته شده در 1400/8/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

آغازی از پائیز...

شروعی که مفهومش پائیز را در برمیگیرد و مفهومی عمیق به ما القاء میکند

تا در مدتی که در این کره خاکی مشغول به زیستن هستیم، بتوان رشد و تعالی را آغوش گرفت

"حمایت شما باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه برای تیم راسپینا خواهد بود" 

سپاسگزاریم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند