hero2

پادکست روانی

پادکست روانی
ساخته شده در 1401/3/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست روانی کاری است از امین علیزاده که در آن سعی می‌شود با تعریف دستنوشته‌های بیماران روانی به درکی عمیق‌تر در رابطه با اختلالات روانی دست پیدا کنیم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

پادکست روانی در ابتدای راه خود قرار دارد. ضعف‌های زیادی داریم و هیچ چیز برای ما مهمتر از این نیست که روز به روز بر کیفیت کارمان اضافه کنیم. اگر خط‌مشی این پادکست را می‌پسندید با حمایت از آن سبب ارتقا ما شوید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند