hero2

Ravie mohammad

Ravie mohammad
ساخته شده در 1399/3/19
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمد راوی هستم و کارم رو به امید خدا در ارتباط با مبحث کتاب خوانی شروع کردم

 

 

اینکه شما برا حمایت از من اقدام میکنید جای شکر دارد

حمایت مالی و معنوی شما عزیزان باعث رشد کانال و تقویت روح و جسم من میشود😘😘

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند