hero2

موسسه حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس

موسسه حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس
ساخته شده در 1399/3/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف

بسترسازی و ایجاد سامانه هوشمند ثبت آثار و اسناد انقلاب اسلامی با رویکرد دفاع مقدس و جبهه مقاومت (عکس، فیلم و اسناد)


ماموریت

۱-مرجعیت علمی، مشارکت در تدوین و ثبت تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت برای تعیین واقعیت‌ها و رفع شبهات و ابهامات در خصوص ابعاد مختلف دفاع مقدس، جبهه مقاومت، امنیت داخلی کشور و احصاء دستاوردها در حوزه های مختلف دفاعی امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در سطح ملی و فرا ملی.
۲-ایجاد ظرفیت لازم برای استفاده از توانمندی‌ها و تجارب فرماندهان، مدیران و پیشکسوتان حوزه دفاعی و امنیتی و جبهه مقاومت
۳-ایجاد سامانه هوشمند برای بهره برداری پژوهشگران و محققان در حوزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس و جبهه مقاومت.


وظایف کلی

۱-تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جبهه مقاومت.
۲-کمک به تهیه و تدوین دائره المعارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
۳-انجام تحقیقات کاربردی و عملیاتی در خصوص دفاع مقدس به خصوص در زمینه‌های تاثیر فرهنگ دفاع مقدس بر فرهنگ کشور، نقش و حضور مردم و اقوام در دفاع، شیوه‌های فرماندهی و مدیریت جنگ و دفاع در سطوح راهبردی، تاثیر متقابل موازنه‌های قدرت ملی بر یکدیگر در دوران دفاع مقدس و پس از آن، نقش و تاثیر استکبار جهانی سایر کشورها در آن دوران و سایر ماموریت های مورد نظر استفاده از تجربیات تاریخی و ثبت کلی آن‌ها.
۴-جلوگیری از موازی کاری و بهره‌برداری و جلب مشارکت و همکاری با مراکز مشابه داخل کشور به منظور رشد و ارتقاء سطح فعالیت ها و تهیه و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
۵-بهره‌گیری از تجربیات فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس در انجام ماموریت‌ها و تودوین تاریخ و مبانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جبهه مقاومت.
۶-طراحی و راه اندازی پایگاه اینترنتی به منظور ایجاد ارتباط علمی با پژوهشگران و اندیشمندان ملی و فرا ملی.
۷-راه اندازی شبکه جامع برای بهره برداری پژوهشگران و محققان.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000,000 تومان - دفتر ایثار

شامل مجموعه ای نفیس از خاطرات و امضای رزمندگان و فرمندهان بزرگ دفاع مقدس به دست خط خود ایشان.


تعداد بی نهایت