hero2

راض پادکست | RAZPODCAST

راض پادکست | RAZPODCAST
ساخته شده در 1400/7/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

راضیه هستم ، در مسیر آگاهی آهسته و پیوسته گام برمیدارم ، حمایت شما از پادکست مرا و شما را در مسیر روشنی و آگاهی سوق خواهد داد. حمایت شما در امور خیریه هدیه خواهد شد و به هیچ عنوان برای امور شخصی نیست.با تشکر

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند