hero2

رادیو ریشه

رادیو ریشه
ساخته شده در 1401/4/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من آزاده سادات ترابی هستم صاحب و موسس رادیو ریشه

رادیوریشه پادکستی است  با نگاه ویژه به زندگی بعد از 60 سالگی در بستری از قصه و موسیقی
رادیو ریشه برای همیشه رایگان باقی میمونه  اما حمایت شما از این پادکست باعث پیشرفت بیشتر و دلگرمی من و دوستانم در این مسیر میشه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - پاداش ها

سازندگان رادیوریشه رادوفنجان قهوه فوری مهمان کنید


تعداد بی نهایت