hero2

پادکست فارسی ریسمان

پادکست فارسی ریسمان
ساخته شده در 1399/9/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

از سال 94 بود که بالاخره توانسته بودم رویای زندگیم را پیدا کنم. "داستان نویسی" همان چیزی بود، که بزرگ‌ترین هدف زندگیم بود. 

اواخر سال 98 بود که در آخرین مراحل بازنویسی اولین رمانم قبل از انتشار، همه چیز به خاطر اتفاق تلخی در زندگیم متوقف شد. حدود 5 ماه گذشت تا توانستم بالاخره دوباره به داستان نویسی برگردم. اما این بار برای مدیوم پادکست!

چرا من در حامی باش هستم؟

ریسمان یک تیم است و من برای ادامه‌ی این راه و سرپا نگه داشتن این تیم به حمایت شما نیاز دارم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند