شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  یک نویسنده و محقق 

  در زمینه ی تاریخ ، ادیان و باستان شناسی

  کتاب خدا کجاست

  رمان غسل تعمید

  از آثار بنده است 

  بیش از بیست سال در این زمینه فعالیت دارم  چرا من در حامی باش هستم؟

  کتاب های بنده مجوز چاپ نگرفتند

  ازین‌رو تلاش دارم مخاطب های بیشتری برای کتابهای صوتی شده ی خود جذب کنم.


درحال بارگذاری صفحه...