hero2

روشن شو

روشن شو
ساخته شده در 1399/10/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یک نویسنده و محقق 

در زمینه ی تاریخ ، ادیان و باستان شناسی

کتاب خدا کجاست

رمان غسل تعمید

از آثار بنده است 

بیش از بیست سال در این زمینه فعالیت دارمچرا من در حامی باش هستم؟

کتاب های بنده مجوز چاپ نگرفتند

ازین‌رو تلاش دارم مخاطب های بیشتری برای کتابهای صوتی شده ی خود جذب کنم.


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند