درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من امین متین هستم  نویسنده و گوینده  ساعت صفر 

    چرا من در حامی باش هستم؟

    ساعت صفر تا همیشه رایگان باقی می مونه اما ...
    اگه ساعت صفر رو دوست داری و از شنیدن این قصه مرموز و ترسناک لذت بردی از 1000 تومان تا   هر چقدر که دوست داری از ما حمایت کن  تا در تولید این پادکست نقش داشته باشی . قطعا با کمک تو کیفیت تولیدمون رو بهتر میشه و  مقداری از هزینه تولید هر قسمت تامین میشه